انتقادات و شکایات از خدمات فروشگاه اینترنتی باکسینو :
فروشگاه اینترنتی باکسینو  به منظور ارتقای سلامت کاری و تکریم خریداران اقدام به ایجاد صفحه ثبت و رسیدگی به شکایات خواهشمند است با درج شکایات، نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در راستای اجرای این رسالت خطیر یاری فرمایید راههای ارتباطی جهت ثبت انتقادات , پیشنهادات و شکایات :
09351604004
[email protected]